Hình ảnh môn học

1) Hình ảnh giới thiệu môn AutoCAD 2D

     


2) Hình ảnh  giới thiệu môn AutoCAD 2D Nâng Cao (vẽ bài tập xây dựng - kiến trúc - nội thất)

   


3) Hình ảnh  giới thiệu môn AutoCAD 3D


    


4) Hình ảnh  giới thiệu môn Sketchup


      


5) Hình ảnh giới thiệu môn 3DSMAX Modeling
6) Hình ảnh giới thiệu môn 3DSMAX Nâng Cao (Booth - Events Design) + VRAY


      


7) Hình ảnh  giới thiệu môn 3DSMAX Nâng Cao (Interior Design) + VRAY

     


8) Hình ảnh  giới thiệu môn Chuyển động và hiệu ứng trong 3DSMAX

Chuyển động Quảng cáo Tin thế giới          Chuyển động Quảng Cáo Laptop HP            Chuyển động quảng cáo Hộp Phấn Essance
    


9) Hình ảnh  giới thiệu môn Photoshop

    

10) Hình ảnh  giới thiệu môn Illustrator CB

          11) Hình ảnh  giới thiệu môn Illustrator NC (hệ thống nhận diện thương hiệu)

            

12) Hình ảnh  giới thiệu môn CorelDRAW
    


13) Hình ảnh  giới thiệu môn Quản Trị Máy Tính Cá Nhân14) Hình ảnh  giới thiệu môn Tin học Văn Phòng OfficeHọc AutoCAD, học 3DMAX, học AutoCAD chất lượng cao. phần mềm AutoCAD, phần mềm AutoCAD 2D, học AutoCAD 3D, học Photoshop, học Illustrator, học Sketchup, học AutoCAD chuyên nghiệp, học 3DSMAX cơ bản, học phần mềm Tin Học, học thiết kế nội thất, kiến trúc, phần mềm thiết kế nội thất, thiết kế, học thiết kế, học Indesign
Comments