Lịch khai giảng

(Update 22/9/2018)

Tháng 10/ 2018

Khai giảng hàng tuần.


Học Lý Thuyết + Thực Hành trực tiếp trong phòng máy. 1 học viên / máy. Phát Giáo Trình và Bài Tập (tùy môn)

Giảm 10% học phí là SV - HS 
 
 STT  Môn học  Thời lượng Số buổi học Học phí
 
 Tài liệu tham khảo Ghi chú
 1  AutoCAD 2D
(dành cho người bắt đầu)


2 giờ / buổi   7 - 10 buổi  1.500.000 đ

  Phát Giáo Trình + bài tập thực hành
 2  AutoCAD 2D Nâng cao


   2 giờ / buổi  7 - 10 buổi  1.500.000 đ


  Phát bài tập thực hành 
 3  AutoCAD 3D
    2 giờ / buổi  5 - 8 buổi  1.500.000 đ

  Phát Giáo Trình + bài tập thực hành 
 4  3DSMAX Modeling    2 giờ / buổi  7 - 10 buổi  2.000.000 đ   Phát Giáo Trình
 5 Chuyên đề VRAY
(đã học 3DSMAX CB) 2 giờ / buổi 7 buổi 1.800.000 đ  Phát Lý Thuyết + file Bài Tập Thực Hành
 6 3DSMAX NC (Booth - Events) + VRAY


 2 giờ / buổi 7 - 10 buổi  2.500.000 đ Phát file dữ liệu thực hành + Thư viện Model + Thư viện Chất Liệu
 7  3DSMAX Nâng Cao Nội Thất + VRAY


    2 giờ / buổi  7 - 14 buổi  3.000.000 đ   Phát file dữ liệu thực hành + Thư viện Model + Thư viện Chất Liệu
 8  Sketchup


 2 giờ / buổi 7 - 10 buổi  1.500.000 đ   Phát file dữ liệu thực hành
 9  CorelDRAW


 2 giờ / buổi  7 - 10 buổi  1.500.000 đ   Phát file dữ liệu thực hành
 10  Photoshop
(photoshop cho mọi người)


  2 giờ / buổi  7 - 10 buổi  1.700.000 đ    Phát file dữ liệu thực hành
 11  Illustrator CB 


    2 giờ / buổi  7 - 10 buổi  1.600.000 đ
Phát file dữ liệu thực hành 
  Illustrator NC + Photoshop  (hệ thống nhận diện thương hiệu)  2 giờ / buổi     7 - 10 buổi  1.500.000 đ 

 12  Chuyển động trong 3DSMAX
(đã học 3DSMAX CB)    2 giờ / buổi  4 buổi  500.000 đ

 13  THVP A (Win, Word, Excel, Powerpoint, Outlook)    2 giờ / buổi  7 - 12 buổi  1.500.000 đ   Học 5 môn
Phát giáo trình, bài tập
 14 Khóa học Khai thác và sử dụng Internet  2 giờ / buổi 4 buổi 500.000 đ  
 15 Quản trị máy tính cá nhân - Làm chủ máy tính2 giờ / buổi6 buổi 600.000 đ  Học AutoCAD, học 3DMAX, học AutoCAD chất lượng cao. phần mềm AutoCAD, phần mềm AutoCAD 2D, học AutoCAD 3D, học Photoshop, học Illustrator, học Sketchup, học AutoCAD chuyên nghiệp, học 3DSMAX cơ bản, học phần mềm Tin Học, học thiết kế nội thất, kiến trúc, phần mềm thiết kế nội thất, thiết kế, học thiết kế, học Indesign


Comments