Sketchup

               

ĐỀ CƯƠNG MÔN SKETCHUP

 

1.    Tên môn học: Sketchup

2.    Điều kiện tiên quyết:

§  Môn tiên quyết   :   không có

3.    Phân bổ thời gian:      

        - Lý thuyết + Bài tập    : 24 giờ 

4.    Mục tiêu của môn học

-  Kiến thức: Môn học giúp sinh viên sử dụng chương trình Sketchup vào chuyên ngành.

-  Kỹ năng: Sinh viên nắm được kỹ năng vẽ bản vẽ kỹ thuật và thao tác các lệnh hiệu chỉnh đối tượng 3D của phần mềm Sketchup.

5.  Mô Tả vắn tắt nội dung môn học:

- Kỹ năng và thao tác xử lý vẽ bản vẽ 3D của phần mềm Sketchup.

- Tổ chức, quản lý và thực hiện các bản vẽ 3D.

- Vẽ nhanh các công trình nội – ngoại thất.

6.    Nhiệm vụ của sinh viên:

-  Nghiên cứu giáo trình, tài liệu học tập tại thư viện trường và của giảng viên cung cấp.

-  Lên lớp đầy đủ các giờ lý thuyết và thực hành tại phòng máy tính.

-  Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời hạn.

-  Tham gia đầy đủ các bài thi.

7.    Tài liệu học tập:

       Giáo trình chính:

        [1]. Tự Thiết Kế Kiến Trúc Với Sketchup (của Nguyễn Trần Huy Vũ – Phương Lan)

       Tài liệu tham khảo chính:

        [2]. Sách Sketchup & Vray Trong Thiết Kế Kiến Trúc. TPHCM, NXB Giao Thông Vận Tải, 2011.     

8.    Nội dung chi tiết môn học:

Nội dung

Chương 1: Tổng quan về chương trình Sketchup

1.1 . Giới thiệu chương trình

1.2 . Thiết lập đơn vị

1.3 . Thanh công cụ

1.4 . Hệ trục tọa độ

1.5 . Công cụ vẽ

1.6 . Công cụ quan sát

 

 

Chương 2: Phương pháp tạo khối

2.1 . Lệnh LINE tạo tiết diện

2.2 . Lệnh Push / Pull kéo khối

2.3 . Lệnh Follow me quay tròn tiết diện

 

 

Chương 3: Vật liệu trong Sketchup

3.1 . Gán các loại vật liệu

3.2 . Vật liệu tự tạo

3.3 . Vật liệu tự phát sáng

3.4 . Vật liệu gương phản chiếu

 

Chương 4: Ánh sáng

4.1 . Đặt các loại đèn

4.2 . Kết hợp một số loại đèn trong VRAY

 

 

Chương 5: Vray for sketchup

5.1 . Cài đặt Vray cho sketchup

5.2 . Setting Vray

 

 

Chương 6: Dựng các công trình nội thất

6.1 . Dựng phòng ngủ

6.2 . Dựng phòng tắm

 

 

Chương 7: Render và xuất file  

7.1 . Xuất file Ảnh

7.2 . Render

 

 

9. Kết thúc môn 

                                                                         

Comments