Photoshop

               

ĐỀ CƯƠNG MÔN PHOTOSHOP

 

1.    Tên môn học: Photoshop

2.    Điều kiện tiên quyết:

§  Môn tiên quyết   :   không có

3.    Phân bổ thời gian:      

        - Lý thuyết         : 24 giờ 

4.    Mục tiêu của môn học

-  Kiến thức: Môn học giúp sinh viên sử dụng chương trình Photoshop vào chuyên ngành.

-  Kỹ năng: Sinh viên nắm được kỹ năng chỉnh sửa hình ảnh, dàn trang, ghép hình, thiết kế, tạo chất liệu của phần mềm Photoshop.

5.  Mô Tả vắn tắt nội dung môn học:

- Kỹ năng và thao tác xử lý ảnh của phần mềm Photoshop.

- Biến đổi chữ và hình ảnh, ghép ảnh.

- Nâng cao hiệu quả mỹ thuật của bản thiết kế.

6.    Nhiệm vụ của sinh viên:

-  Nghiên cứu giáo trình, tài liệu học tập tại thư viện trường và của giảng viên cung cấp.

-  Lên lớp đầy đủ các giờ lý thuyết và thực hành tại phòng máy tính.

-  Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời hạn.

-  Tham gia đầy đủ các bài thi.

7.    Tài liệu học tập:

       Giáo trình chính:

        [1]. Giáo Trình Xử Lý Ảnh Photoshopo CS5 (của STK – Nhà XB ĐH BK)

       Tài liệu tham khảo chính:

        [2]. Sách Hướng Dẫn Tự Học Photoshop CS6 Dành Cho Người Bắt Đầu. TPHCM, NXB Từ Điển Bách Khoa.     

8.    Nội dung chi tiết môn học:

Nội dung

Chương 1: Tổng quan về phần mềm Photoshop

1.1 . Giới thiệu chương trình

1.2 . Các lệnh, công cụ và thao tác cơ bản trong Photoshop

1.3 . Tạo và xử lý vùng chọn

1.4 . Layer và thao tác với Layer

1.5 . Nhóm công cụ chỉnh sửa thay đổi màu

 

 

Chương 2: Nhóm công cụ vẽ

2.1 . Công cụ vẽ Pen và cách sử dụng

2.2 . Công cụ Brush và cách sử dụng

2.3 . Text – Văn bản

 

 

Chương 3: Layer Mask – Mặt Nạ

3.1 . Hiệu ứng Layer Style

3.2 . Layer Mask

3.3 . Chỉnh sửa File Ảnh (cắt, ghép, …)

 

 

Chương 4: Nhóm công cụ chỉnh sửa và phục chế ảnh

4.1 . Hiệu chỉnh về tối, sáng, tương phản

4.2 . Các lệnh hiệu chỉnh về màu sắc

 

 

Chương 5: Bộ lọc - Filter

5.1 . Một số bộ lọc Filter thông dụng: Blur, Sharpen, Noise, Render, …

5.2 . Một số hiệu ứng mới: Liqufy, Extract, …

 

 

Chương 6: Kỹ thuật tách ảnh ra khỏi nền

6.1 . Chuyển đổi  Mode màu

6.2 . Khắc phục ảnh thiếu sáng, ngược sáng, dư sáng

 

 

Chương 7: Xử lý ảnh – Hiệu ứng chữ  

7.1 . Hiệu ứng chữ - chữ nghệ thuật

7.2 . Xử lý ảnh hàng loạt Action

7.3 . Xuất ra nhiều định dạng file

 

Chương 8: Thực hiện Bộ ảnh quảng cáo

8.1. Ứng dụng chuyển động trong Photoshop

8.2. Ứng dụng các Plugin hay trong Photoshop

 

 

9. Kết thúc môn 

             

Comments