Illustrator

               

ĐỀ CƯƠNG MÔN ILLUSTRATOR

 

1.    Tên môn học: Illustrator

2.    Điều kiện tiên quyết:

§  Môn tiên quyết   :   không có

3.    Phân bổ thời gian:      

        - Lý thuyết         : 24 giờ 

4.    Mục tiêu của môn học

-  Kiến thức: Môn học giúp sinh viên sử dụng chương trình Illustrator vào chuyên ngành.

-  Kỹ năng: Sinh viên nắm được kỹ năng vẽ bản vẽ kỹ thuật và thao tác các lệnh hiệu chỉnh đối tượng của phần mềm Illustrator, vẽ các bản vẽ thiết kế đồ họa, thời trang

5.  Mô Tả vắn tắt nội dung môn học:

- Kỹ năng và thao tác xử lý vẽ bản vẽ thiết kế của phần mềm Illustrator.

- Vẽ thiết kế các bản vẽ đồ họa quảng cáo, thời trang
6.  Nhiệm vụ của sinh viên:

-  Nghiên cứu giáo trình, tài liệu học tập tại thư viện trường và của giảng viên cung cấp.

-  Lên lớp đầy đủ các giờ lý thuyết và thực hành tại phòng máy tính.

-  Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời hạn.

-  Tham gia đầy đủ các bài thi.

7.    Tài liệu học tập:

       Giáo trình chính:

        [1]. Giáo Trình Thực Hành Thiết Kế Mẫu Adobe Illustrator CS4 (của Phạm Phương Hoa – Phùng Thị Nguyệt)

       Tài liệu tham khảo chính:

        [2]. Giáo Trình Thực Hành Adobe Illustrator CS4. TPHCM, NXB Giao Thông Vận Tải, 2011.     

8.    Nội dung chi tiết môn học:

Nội dung

Chương 1: Tổng quan về phần mềm Illustrator

1.1 . Giới thiệu chương trình

1.2 . Thiết lập đơn vị

1.3 . Thanh công cụ

1.4 . Tạo trang mới

1.5 . Công cụ vẽ và thao tác cơ bản

1.6 . Công cụ quan sát

 

 

Chương 2: Quản lý bản vẽ

2.1 . Vẽ các đối tượng hình học cơ bản

2.2 . Công cụ vẽ tự do

2.3 . Công cụ Pen

 

 

Chương 3: Các phép biến đổi đối tượng

3.1 . Bảng Pathfinder

3.2 . Transform Đối Tượng

 

 

Chương 4: Màu sắc và Đường viền

4.1 . Màu sắc

4.2 . Đường viền

 

 

Chương 5: Brush & Symbol

5.1 . Cách tạo Brush và sử dụng Brush

5.2 . Cách tạo Symbol và sử dụng Symbol

 

 

Chương 6: Các lệnh hiệu chỉnh

6.1 . Tạo mặt nạ Cliiping Mask

6.2 . Tô màu chuyển sắc Gradient

 

 

Chương 7: Text và hiệu ứng  

7.1 . Cách nhập văn bản

7.2 . Hiệu ứng Filter & Effect

7.3 Hoàn tất thiết kế với Illustrator

 

 

9. Kết thúc môn                                                                 

     

Comments