Hiệu ứng và Chuyển động trong 3SMAX

ĐỀ CƯƠNG MÔN HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỘNG TRONG 3DSMAX

Bài 1: Nguyên Lý Chuyển Động trong 3DSMAX

·         Cách tăng thời lượng chuyển động

·         Set key frame

·         Xuất film, Ghép film

·         Hiệu ứng chuyển động, ánh sánh

Bài 2: Vẽ sản phẩm và thực hiện Chuyển động Hộp Phấn Trang Điểm (dạng hình chữ nhật)

Bài 3: Vẽ sản phẩm và thực hiện Chuyển động Hộp Phấn Trang Điểm (dạng tròn)

Bài 4: Vẽ sản phẩm và thực hiện Chuyển động Laptop

Bài 5: Vẽ sản phẩm và thực hiện Chuyển động Trái Đất – Tin Thế Giới

Bài 6: Vẽ sản phẩm và thực hiện Chuyển động Vụ Nổ Trái Đất kết hợp tạo khói lửa

--> Xuất film tất cả các chuyển động trên

Bài 7: Các hiệu ứng:

  • Hiệu ứng sương mù thể tích (không gizmo và có gizmo), sương mù lớp, sương mù toàn phần --> hiệu ứng khói

  • Hiệu ứng tuyết rơi

  • Hiệu ứng lửa

  • Hiệu ứng bom nổ

Kết thúc khóa môn

 

 

 

Comments