AutoCAD 3D

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN AUTOCAD 3D 2013

1. Thông tin chung về học phần :

Học phần tiên quyết: AutoCAD 2D

Thời gian : 24 giờ

2. Tóm tắt nội dung học phần: 

Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về các lệnh vẽ trong không gian ba chiều, hình khối rắn, cơ khí, đồ gỗ ngành nội thất.

3. Mục tiêu học phần: 

Sau khi học xong học viên có thể ứng dụng vào thực tế: vẽ hình bàn, ghế, giường, tủ trong lĩnh vực trang trí nội thất, hình cơ khí, vẽ các mô hình nhà cửa 3D trong lĩnh vực xây dựng.

4. Nội dung chi tiết học phần :

GIỚI THIỆU VỀ CÁC MÔ HÌNH 3D

Nhóm lệnh 3D_View, thanh công cụ View, tọa độ 3D(x,y,z)

Lệnh UCS, tạo bóng, ghi kích thước/k í hiệu vật liệu trong 3D

Tạo khung nhìn (Viewport)

CÁC MẶT HÌNH CONG CƠ SỞ

Tạo các mặt cơ cở bằng nhóm công cụ Surfaces, ẩn/hiện các cạnh, đường khuất.

Lệnh Ai_box, Ai_Wedge, Ai_Pyramid, Ai_Sphere,Ai_cone, Ai_Torus….

MẶT LƯỚI ĐA GIÁC

Khái niệm về Surftab1, Surftab2

Mặt lưới(Edgesurf), mặt tròn xoay(Revsurf), mặt trụ(Tabsurf), mặt kẻ(Rulesurf)

Mặt cong tự do(3Dmesh).

Lệnh Pedit dùng để hiệu chỉnh mặt lưới đa giác.

TẠO MÔ HÌNH KHỐI RẮN (3D SOLID)

Lệnh khối chữ nhật(Box), khối cầu(Sphere), khối trụ(Cylinder), khối hình nón(Cone).

Lệnh khối hình nêm(Wedge), khối hình xuyến(Torus)

Chuyển hình 2D thành hình khối rắn 3D(Extrure), khối rắn tròn xoay(Revolve)

Cộng(union), trừ(Subtract), giao(Intersection) của nhiều khối rắn.

HIỆU CHỈNH MÔ HÌNH 3D

Xoay quanh trục(Ox,Oy,Oz), đối xứng qua mặt phẳng(Mirror3D)

Sao chép dãy(3DArray) theo một trục trong không gian 3 chiều.

Lệnh Champer, Fillet, Slide, Section.

HIỆU CHỈNH HÌNH KHỐI RẮN (3D SOLID)

Nhóm lệnh chỉnh mặt phẳng, Cạnh(di chuyển, sao chép, tạo song song, xoay…)

Nhóm lệnh về màu sắc(Color faces, Color Edges)

Lệnh Shell, Imprint.

BIỂU DIỄN – PHỐI CẢNH MÔ HÌNH

Tạo nguồn sáng, tạo cảnh, hiệu chỉnh nguồn sáng cho bản vẽ, hình vẽ

Gán vật liệu cho đối tượng, gán phong cảnh(cây, người, hình sinh hoạt khác…), phối cảnh cho bản vẽ phong phú, đẹp và sinh động.

5. Kết thúc mônComments