AutoCAD 2D Nâng Cao

               

ĐỀ CƯƠNG MÔN AUTOCAD 2D NÂNG CAO

 

1.    Tên môn học: AutoCAD 2D Nâng Cao

2.    Điều kiện tiên quyết: 

Môn học trước    :   AutoCAD 2D Căn Bản   

3.    Phân bổ thời gian:      

        - Lý thuyết + Bài tập    : 24 giờ 

4.    Mục tiêu của môn học

-  Kiến thức: Môn học giúp sinh viên sử dụng chương trình AutoCAD 2D vào chuyên ngành, ứng dụng vào bản vẽ nội thất.

-  Kỹ năng: Sinh viên đã nắm được kỹ năng vẽ bản vẽ kỹ thuật và thao tác các lệnh hiệu chỉnh đối tượng của phần căn bản và vận dụng chúng vào bản vẽ nội thất.

5.  Mô Tả vắn tắt nội dung môn học:

- Kỹ năng và thao tác xử lý vẽ bản vẽ kỹ thuật của phần mềm AutoCAD.

- Tổ chức, quản lý và thực hiện các bản vẽ kỹ thuật.

- Các lệnh nâng cao của phần mềm AutoCAD.

6.    Nhiệm vụ của sinh viên:

-  Nghiên cứu giáo trình, tài liệu học tập tại thư viện trường và của giảng viên cung cấp.

-  Lên lớp đầy đủ các giờ lý thuyết và thực hành tại phòng máy tính.

-  Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời hạn.

-  Tham gia đầy đủ các bài thi.

7.    Tài liệu học tập:

       Giáo trình chính:

        [1]. Hoàn Thiện Bản Vẽ Thiết Kế 2 Chiều (2D) (của PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc)

       Tài liệu tham khảo chính:

        [2]. Sách Thực Hành Thiết Kế Bản Vẽ Kiến Trúc Trong AutoCAD 2007 (KS Lữ Đức Hào – Trần Việt An). TPHCM, NXB Giao Thông Vận Tải, 2007.     

8.    Nội dung chi tiết môn học:

Nội dung

Chương 1: Tạo bản vẽ mẫu

1.1 . Tạo Layer theo kết cấu nội thất

1.2 . Quy trình vẽ nội thất

1.3 . Thư viện AutoCAD

1.4. Thiết lập bản vẽ mẫu theo TCVN

 

 


 Chương 2: Lệnh vẽ, hiệu chỉnh và tạo hình nâng cao

2.1. Xline, Ray, Mline

2.2. Sketch

2.3. Boundary, Convert

2.4. Wipeout

2.5. Hiệu chỉnh bằng Properties Windows

2.6. Phá vỡ đối tượng Explode

2.7. Hiệu chỉnh PLINE

 
 
Chương 3: Phương pháp vẽ các hình chiếu vuông góc

3.1. Vẽ các hình chiếu

3.2. Bài tập 

3.3. Vẽ hình chiếu trục đo

 

Chương 4: Block và Hiệu chỉnh Block

4.1 . Các phương pháp tạo Block, chèn Block

4.2. Chèn Block theo dãy / điểm chia

4.3. Ghi Block thành file

4.4 . Hiệu chỉnh Block, Phá vỡ Block

4.5 . Thuộc tính của Block

4.5.1. Tạo và chèn Block với thuộc tính

4.5.2. Kiểm tra sự hiển thị thuộc tính

4.5.3. Hiệu chỉnh thuộc tính Block 

 

Chương 5: Thư viện AutoCAD

5.1 . Thư viện tự tạo

5.2 . Thư viện người dùng 

5.3. Thư viện Hatch và Line type

5.4. Thay đổi Toolbar

5.5. Help

5.6. Image to CAD

 

 
Chương 6: Nâng cao và mở rộng

6.1. Tham khảo ngoài (Xref)

6.2. Liên kết và nhúng đối tượng (OLE)

 

Chương 7: Kích thước nâng cao

7.1 . Kỹ thuật hiệu chỉnh kích thước nâng cao

7.2 . Cắt kích thước Cutdim

7.3. Cắt Hatch

 

Chương 8: Các lệnh trong Menu Express Tool

8.1 . Tạo siêu mặt cắt

8.2 . Break line symbol 

 

Chương 9: Vẽ cầu thang

9.1 . Thông số cầu thang

9.2 . Vẽ cầu thang 

 

Chương 10: In ấn nâng cao

10.1 . Trình bày bản vẽ

10.2 . In ấn trong Model

10.3 . In trong Layout

10.4. Các lệnh tra cứu và hỗ trợ

10.5. Công cụ tính

 

 

9. Kết Thúc Môn: 

                                                                                                                           

Comments