AutoCAD 2D

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN AUTOCAD 2D 2013

 

 

1. Thông tin chung về học phần :

Học phần tiên quyết: AutoCAD 2D --> AutoCAD 3D --> 3DSMAX CB --> 3DSMAX Nâng Cao + Vray

Thời gian : 24 giờ

 

2. Tóm tắt nội dung học phần:

Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về các lệnh vẽ trong mặt phẳng hai chiều, ứng dụng vào thực tế

 

3.Mục tiêu học phần:

Sau khi học xong, học viên có thể vẽ các hình cơ khí, bản đồ, mặt bằng nhà cửa, chi tiết đo đạt nhà đất, đô thị, hệ thống điện, nuớc.

 

4. Nội dung chi tiết học phần :

 

GIỚI THIỆU VỀ AUTOCAD 2013

 

Các tuỳ chọn, cài đặt màn hình, ẩn hiện công cụ trên thanh Ribbon.

Đặc điểm bản vẽ theo chuẩn Standard/ISO-25

Các đơn vị đo- Unit

Sơ lược về toạ độ trong Acad: Toạ độ tương đối, tuyệt đối.

Quản lý bản vẽ: tạo mới, lưu, mở file.

Lệnh vẽ đường thẳng(Line), Hình chữ nhật(Rectangle)

 

VẼ CHÍNH XÁC TRONG AUTOCAD

 

Các lệnh điều khiển màn hình

Các phương thức vẽ chính xác nhanh: Snap, Grid, Polar, Ortho, Osnap.

Các lệnh chọn đối tượng, xoá, di chuyển, sao chép

Các phương pháp chọn điểm chính xác(Object Snap) để vẽ hình

 

CÁC LỆNH VẼ HÌNH

 

Vẽ hình tròn(Circle), cung tròn(Arc), đường đa tuyến(Polyline)

Đường cong bậc cao(SpLine), hình đa giác(Polygon)

Hình ơ líp (Ellipse), Cung ơ líp(Ellipse Arc), hình vành khuyên(Donut) …

 

GHI KÍCH THƯỚC

 

Tạo mới và định dạng một kiểu để ghi kích thước

Thực hiện ghi kích thước: ghi song song, nối tiếp, chú thích, tạo bảng.

 

CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH HÌNH VẼ

 

Tạo miền(Region).

Explode, Break, Trim, Fillet, Chamfer, Offset, Array, Pedit….

Dùng Grips cho các lệnh: Move, Copy, Rotate, Mirror, Scale

 

LAYER – KÝ HIỆU VẬT LIỆU

 

Tạo mới layer, định dạng layer

Ẩn/ hiện/đóng băng layer

Tô màu, tạo ký hiệu vật liệu

 

BLOCK-IN BẢN VẼ

 

Tạo Block, hiệu chỉnh Block.

Ứng dụng Block vào nhiều bản vẽ

Các lệnh về in bản vẽ

 

5. Kết thúc môn: 

 

Comments