3DSMAX NC Nội Thất + VRAY

               

ĐỀ CƯƠNG MÔN 3DSMAX NÂNG CAO + VRAY

 

1.    Tên môn học: 3DSMAX Nâng Cao + Vray

2.    Điều kiện tiên quyết:

§  Môn học trước    :   3DSMAX Căn bản          

3.    Phân bổ thời gian:      

        - Lý thuyết + Bài tập    : 32 giờ 

4.    Mục tiêu của môn học

-  Kiến thức: Môn học giúp sinh viên sử dụng chương trình 3DSMAX vào chuyên ngành.

-  Kỹ năng: Sinh viên nắm được kỹ năng vẽ bản vẽ 3 chiều và thao tác các lệnh hiệu chỉnh đối tượng 3D của phần mềm 3DSMAX. Vẽ mô hình nhà cửa, phòng nội thất bằng 3DSMAX

5.  Mô Tả vắn tắt nội dung môn học:

- Kỹ năng và thao tác xử lý vẽ không gian 3 chiều  của phần mềm 3DSMAX.

- Phương pháp và quy trình dựng hình phối cảnh nội – ngoại thất

- Các tính năng hỗ trợ Plugin Vray

6.    Nhiệm vụ của sinh viên:

-  Nghiên cứu giáo trình, tài liệu học tập tại thư viện trường và của giảng viên cung cấp.

-  Lên lớp đầy đủ các giờ lý thuyết và thực hành tại phòng máy tính.

-  Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời hạn.

-  Tham gia đầy đủ các bài thi.

7.    Tài liệu học tập:

       Giáo trình chính:

        [1]. Thiết Kế Kiến Trúc Nội – Ngoại Thất Từ Căn Bản Đến Nâng Cao ( Tác giả: Phan Lê Nhật Hỷ, NXB Thuận Hóa)

       Tài liệu tham khảo chính:

        [2]. Sách Thủ Thuật Render Phối Cảnh Kiến Trúc Ban Ngày & Đêm. TPHCM, NXB Thuận Hóa, 2011.     

8.    Nội dung chi tiết môn học:

Nội dung

Chương 1: Phương pháp và quy trình dựng hình phối cảnh nội thất

1.1 . Giao tiếp AutoCAD & 3DSMAX

1.2 . Chuẩn bị file AutoCAD

1.3 . Chuẩn bị 3DSMAX

1.4 . Extrude tạo Tường

 

 

Chương 2: Kỹ thuật tạo hệ cửa đi & cửa sổ

2.1 . Boolean tạo cửa đi, cửa sổ

2.2 . Gắn cửa đi, cửa sổ

 

 

Chương 3: Tạo Sàn & Trần

3.1 . Tạo Sàn & Vật Liệu

3.2 . Thiết kế Trần

 

 

Chương 4: Kỹ thuật tạo góc nhìn đẹp

4.1 . Cách đặt Camera

4.2 . Các hướng nhìn đẹp

 

Chương 5: Kỹ thuật đặt đèn – tạo ánh sáng phối cảnh

5.1 . Kỹ thuật đặt đèn

5.2 . Tạo ánh sáng phối cảnh

 

 

Chương 6: VRAY – cách cài đặt và setting

6.1 . VRAY – cài đặt

6.2 . Setting thông số VRAY

 

 

Chương 7: Vật liệu VRAY và Render

7.1 . Vật liệu VRAY

7.2 . Render diễn hoạt

 

Chương 8: Tạo và dựng phòng ngủ

8.1. Thiết kế và trang trí phòng ngủ

8.2 Render hoàn chỉnh

 

Chương 9: Tạo và dựng phòng khách

8.1. Thiết kế và trang trí phòng khách

8.2 Render hoàn chỉnh

 

Chương 10: Tạo và dựng phòng tắm

8.1. Thiết kế và trang trí phòng tắm

8.2 Render hoàn chỉnh

 

Chương 11: Tạo và dựng phòng bếp

8.1. Thiết kế và trang trí phòng bếp

8.2 Render hoàn chỉnh

 

 

12. Kết Thúc Môn                                               

 

 

                                                                                                                           

Comments