Đề cương môn học

                      AutoCAD 2D                AutoCAD 2D Nâng Cao                              AutoCAD 3D    3DSMAX Modeling                    3DSMAX NC Nội Thất + VRAY                   3DSMAX Booth - Events Design

                     
                       
                 Hiệu ứng và chuyển động trong 3SMAX                        Quản trị máy tính cá nhân                  CorelDRAW                                  VRAY trong 3DSMAX

 
    
 Photoshop                           Illustrator CB                               Illustrator NC (hệ thống nhận diện thương hiệu)           
   
                                           

            Sketchup                        Khai thác & sử dụng Internet                Office 2013
Học AutoCAD, học 3DMAX, học AutoCAD chất lượng cao. phần mềm AutoCAD, phần mềm AutoCAD 2D, học AutoCAD 3D, học Photoshop, học Illustrator, học Sketchup, học AutoCAD chuyên nghiệp, học 3DSMAX cơ bản, học phần mềm Tin Học, học thiết kế nội thất, kiến trúc, phần mềm thiết kế nội thất, thiết kế, học thiết kế, học Indesign