Đề cương môn VRAY

Nội dung chuyên đề VRAY 

Thời lượng: 7 buổi 

 (phục vụ cho 3DSMAX render Model, Nội Thất và Ngoại Thất). 

 Học phí : 2tr 

Khóa mới: khai giảng T7/2015 

 

Buổi 1:  2h 

 • Cách cài đặt phần mềm Vray 
 • Tổng quan Vray, hình ảnh minh họa 
 • Lý thuyết VRAY, các thông số VRAY 
 • Renderer F10: V-ray Frame Bufer, Global switches, Image Samper (Antialiasing), Indirect IIlumination (GI) CautiscEnviroment, DMC sampler, Color mapping, Camera, Default displacement, System. 
 • Setting Vray (test và final) 
 • Lưu giữ setting vray cho các lần sau 
 • Có sẵn 1 phòng nội thất 

Đèn Vray 

 • Vray IES (đèn trang trí nội thất) 
 • Vray Light: tấm phẳng phát sáng 
 • Vray Light Mtl: vật liệu tự phát sáng (đèn âm trần) (đèn huỳnh quang) 

Bài tập ứng dụng 

 • Render 1 bài Nội thất hoàn chỉnh với 5 camera  
 • Nếu kịp render Bài số 2 tương tự như vậy 

Buổi 2: 2h 

 • Ứng dụng  đèn VRAY Light : ôn tập Lý Thuyết 
 • Bài tập phối 3 đèn Vray Light: gian hàng Booth triễn lãm 
 • Bài tập render model riêng từng sản phẩm 
 • Vật liệu tự phát sáng  VrayLightMtl 
 • Ứng dụng Bài tập đèn neon 
 • Nếu còn thời gian Render booth số 2 

 

Buổi 3: 2h 

 • Giới thiệu VRAY Sun , Vray Sky 
 • Setting Vray dành cho Vray SunVray Sky 
 • Bài tập ví dụ minh họa Vray Sun và Vray sky
Bài tập ứng dụng 
 • Render sân khấu ngoài trời 
 • Render hồ nước 
 • Render booth triễn lãm ngoài trời 

 

Vật liệu VRAY 

 • Vật liệu tự tạo sau đó ghép thành thư viện vật liệu Vray - Vray Mtl 
 • Vật liệu Vray đóng gói (New Vray Material) 
 • Giới thiệu Vật liệu Vray thường dùng 

 

Buổi 4: 2h 

Vray Camera 

 • Vray Physical Camera: các thông số  
 • Kỹ thuật xa rõ mờ 
 • Các kỹ thuật khác đi kèm 

Bài tập ứng dụng 

 • Render 1 phòng nội thất có ứng dụng Vray Phisycal Camera 

Vật liệu VRAY 

 • Vật liệu trong kiến trúc, nội thất, kính (nhiều loại) 
 • Vray Material Preset Pro 

Bài tập ứng dụng 

 

 

 

Buổi 5: 2h 

Kỹ thuật Vray khác 

 • Geometric objects :Vray Fur, Vray Proxy,  Vray Plane 
 • Vray Displacement Mode 
 • Vray HDRI 
 • Materials: VrayMtl

Bài tập ứng dụng 

 

Buổi 6: 2h 

 • Các plugins thông dụng và hay dùng nhất trong kiến trúc như: AutoGrass
 • Xử lý hậu kỳ bằng Photoshop 
 • Ôn tập  

Tài liệu đọc tham khảo Vray (file mềm) 

 

Buổi 7: 2h 

 • Ôn tập 
 • Giải đáp thắc mắc 

 

Lưu ý: 

Không hướng dẫn vẽ: 

 1. Model - học phần 3DMAX Cơ Bản 

 1. Trang trí Nội - Ngoại Thất - học phần 3DMAX Nội Ngoại Thất , chỉ ứng dụng VRAY vào bài tập thực hành 

Có bài tập minh họa ngay lập tức sau mỗi lý thuyết 

Comments