Dạy học cho công ty

(Update 22/9/2018)

  • Nhận dạy các phần mềm thiết kế (AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, 3DSMAX, ...) cho nhóm học -  công ty - trường học - nhà máy ... có nhu cầu.

  • Nâng cao kỹ năng cho nhân viên công ty
  • Thời gian: thỏa thuận

Mọi chi tiết xin liên hệ: Thầy Duy (0973.256.024) - Email: thayduytinhoc.edu@gmail.com


Các Công ty đã đào tạo cho Nhân Viên :

1/ Năm 2016: Công ty Thiết Kế - Thi công Âm Thanh Ánh Sáng - Phúc Thịnh, Điện Biên Phủ, Q3 
Môn : Photoshop , 3DSMAX CB + NC

2/ Năm 2017: Công ty Thiết Kế - Thi công Âm Thanh Ánh Sáng - Phúc Thịnh, Điện Biên Phủ, Q3 
Môn : AutoCAD 2D - 3D, 3DSMAX CB & NC, Sketchup, Photoshop , Illustrator

3/ Năm 2018: Kiểm tra trình độ Sketchup cho Nhân Viên ( Kiến Trúc Sư) Công Ty Cổ Phần IMG - Q3


Comments