Chi tiết khóa học online

(Update 22/9/2018)
 
Khóa học online giúp cho bạn có thể học mà không cần di chuyển nhiều, mà vẫn có thể giao tiếp nói chuyện trao đổi với GV khi học như học trên lớp, vẫn đảm bảo chất lượng như học trên trường. Thường khóa học online sẽ học buổi tối các ngày trong tuần và ban ngày 2 ngày cuối tuần. 


Gọi Thầy Duy - 0973 256 024 để có mức học phí phù hợp từng thời điểm. 


 

 STT

 Môn học

 Thời lượng

Số buổi học

Học phí 
 

 Tài liệu tham khảo

1

 AutoCAD 2D online 

2 giờ / buổi

 


Phát file Giáo Trình PDF + file bài tập thực hành

2

AutoCAD 2D Nâng cao online

 2 giờ / buổi

 


Phát file PDF bài tập thực hành

3

 AutoCAD 3D online

  2 giờ / buổiPhát file Giáo Trình PDF + file bài tập thực hành

4

 3DSMAX Modeling online

 2 giờ / buổi

  


Phát file Giáo Trình PDF + file bài tập thực hành

 
5

Chuyên đề VRAY online
(New T7 - 2015)


 
2 giờ / buổi
 

 Phát file Giáo Trình PDF + file bài tập thực hành

6

 3DSMAX NC (Booth - Events) + VRAY online

 2 giờ / buổi

 


Phát file dữ liệu thực hành + Thư viện Model + Thư viện Chất Liệu

7

 3DSMAX Nâng Cao Nội Thất + VRAY online

  2 giờ / buổi

 


Phát file dữ liệu thực hành + Thư viện Model + Thư viện Chất Liệu

8

 Sketchup online

 2 giờ / buổi

 


Phát file dữ liệu thực hành

9

 CorelDRAW online

 2 giờ / buổi

 


Phát file dữ liệu thực hành

10

  Photoshop online

 2 giờ / buổiPhát file dữ liệu thực hành

11

 Illustrator CB online

2 giờ / buổi 

 


Phát file dữ liệu thực hành

Comments